Chuyện chưa kể ngày biển xanh

HUỲNH THU HẬU |

Ta ôm biển riết róng
Nồng nàn và cuồng say
Biển cứ ở yên đấy

Chẳng bao giờ lìa xa
Biển suốt đời chung thủy
Mặc sóng kia thét gào
Đỉnh xanh lên thương nhớ
Rào rạt niềm hoan ca
Ta đắm đuối yêu biển
Dâng hiến và mê say
Trái tim ta cánh sóng
Neo giữa rì rầm xanh.