Chuyện cũ

|

thôi em cứ mộng mơ rực rỡ
để sớm mai mưa phủ ngang mày
ướt vạt nắng xưa xanh cánh cỏ
đợi lá vàng ríu rít rời cây
chừ ngồi xuống bên hiên nhà cũ
chèo bẻo kêu vít ngọn tre già
mẹ ra hè đợi hoài chim khách
là rộn ràng đón đứa con xa
thức làm chi những mùa thơ cũ
tiếng ve bay
phượng rớt
mộng dày
con đường nhỏ chạy dài thương nhớ
cây sầu đông trổ cành xuân...

                        NGUYỄN THỊ THÙY DUNG