Cố hương là mẹ tôi

|

Trên nếp gấp tấm áo thời gian
Của mẹ
Đọng vài giọt bùn non
Thơm mùi rơm rạ
Con chìa vôi bay về
Gọi cố hương
Cố hương
           mẹ tôi sàng sảy mùa màng hạt rơi đầu sông
                                                                                    hạt rụng cuối bãi
Cố hương
                      tóc bạc da mồi gieo neo mộ chí
Cố hương
                      mắt mờ cau xanh đi qua mùa trẩy hội
Cố hương
                      chân chồn gió bấc sương rơi
Con uống sữa cố hương nằm nôi tre kĩu kịt
Con rúc vú cố hương đầy đẫy hạt cơm vàng
Con ngửi tóc cố hương thơm lá chanh nhánh bưởi
Con nằm ngực cố hương nghe một dòng sông thao thiết
giấc mơ
Cố hương ngủ bờ sông
                                             con xin làm chân sóng
Cố hương thức đêm dài
                                             con xin nở ánh trăng
Cố hương đứng bến Câu Lâu
                                              con xin làm vồng đất
Cố hương rạo rực Thu Bồn
                                              con xin thả hồn thơ
Cố hương là điền dã điền trang hoa cúc áo
Mưa tháng Tư tiếng dế ngậm bờ
Rằm tháng Bảy vu lan báo hiếu
Con lạy hàng dừa  con lạy đóa sen

                                                                        HUỲNH MINH TÂM