Cỏ may

NGUYỄN TẤN SĨ |

cầm lên một ngọn gió bay
thương thân hoa dại cỏ may ven đường

đuổi đeo tóc rối dặm trường
theo chân người những con đường ly hương

cỏ may bay những đêm sương
xốn xang lòng gió buồn vương hương đồng

một đời xuân hạ thu đông
lòng cây cỏ muốn theo chồng đi xa

nửa đêm bối rối trăng tà
cỏ may vẫn cứ gọi là cỏ may

cầm lên cọng cỏ trên tay
buồn không muốn khóc mà cay mắt mình.