Có phải thu về trong sáng nay?

|

Có phải thu về trong sáng nay?
Đường xưa xao xác lá rơi đầy
Em đi, áo mỏng vàng trong gió
Xao xuyến hồn anh theo áo bay.
Có lẽ hạ vừa mới đi qua
Nên nắng ngập ngừng chưa muốn xa
Còn đọng trên cành, dăm sắc phượng
Đỏ màu thương tiếc một đời hoa.
Có phải thu về trong mắt nai
Hồ thu biêng biếc khép mi dài
Một mảnh tâm hồn anh ở đó
Tưởng chừng lạc bước tới thiên thai
Có lẽ hạ dừng bước rong chơi
Nên đem thương nhớ trả cho đời
Em đi, mang nắng vàng trên áo
Để mảnh hồn anh như lá rơi.

                            ĐOÀN NGỌC NGHĨA