Cỏ rối

|

Bờ thửa nào em qua mùa cỏ rối

Bàn tay non tơ trổ ước mơ xanh

Giấc mơ bay xiên con đồi rẫy vườn nghiêng nắng

Dấu chân về ngờ nghệch đến mong manh…


Em qua tháng hạ  tròm trèm mười lăm tuổi

Ruộng nhà đồng xa mẹ che mặt hoa màu

Cổ tích cho em có vầng trăng đầu ngõ

Hàng cau nghiêng liếc mắt giậu chè tàu


Tự hỏi chẳng biết anh ở nơi đâu

Góc khuất nào mảnh trời xa tít tắp

Hay đứng hát giữa rừng mưa đất dội

Tháng mùa quê son sắt đến lạ lùng…


Ngày ấy em về chiều sương

Gánh nước giếng vuông trai làng đứng ngó

Chiếc đòn cong con đường qua ngõ

Em cười nghiêng cả mái sân anh


Bờ thửa nào em và ngày xanh

Dấu ruộng chân chim đường làng thành giếng cổ

Có giấc mơ anh rối tung như cỏ

Cỏ rối mùa em…

                                                             NGUYỄN HẢI TRIỀU