Có thể

|

Đàn chim ấy đã về đông đủ cả
Thiếu một con. Ở lại với mù sương
Thiếu một con. Chim lót tổ hiên trường
Ngày đi qua rơm rạ vàng quá độ
Chim xa tổ. Chạnh lòng từ bữa nọ
Một cành không phượng trút lửa lên hè
Đừng mỏi mắt chân trời đà quá vãng
Một ngày đông gió giục cánh thiên di
Bốn mùa đi, chầm chậm bốn mùa đi
Tường vôi nọ đà rêu nghe ngói chín
Bầy chim sẻ tha rơm về bịn rịn
Nhận ra người tóc bạc chuyến đò xưa
Có một mùa trời đất cứ làm mưa
Dông gió xoáy trong ngực mình bí ẩn
Cũng là lúc đàn chim cùng tháng tận
Nẻo trở về có thể thiếu một con...

                                        NGUYỄN TẤN SĨ