Cỏ xanh

|

Chút nhựa đất, chút sương
Chắt chiu nuôi mầm rễ
Ơn nắng mưa trần thế
Vắt kiệt mình ra hoa
Từ thân thuộc ngõ nhà
Đến đèo heo hút gió
Khắp cõi đời bao la
Không nơi nào không cỏ
Yếu ớt và mạnh mẽ
Cao thượng lẫn thấp hèn
Hồn nhiên xanh sắc cỏ
Đón mọi lời chê khen!

                       NGUYỄN NGỌC HƯNG