...Còn bên này sông

|

Cạnh chân cầu đã gãy
tháng chín còn bên này sông
bài thơ chiếc lá nằm im trong
lòng tay mùa thu
từng viên sỏi cũng mềm đi ngày không tưởng
Từng bước chân mơ hồ
từng hơi thở đêm
hương tóc và hương ngực mẩy
ngờm ngợp dâng những
hợp âm đầy
Ước mơ về bức tranh mặt trời trong tổ chim
ước mơ về giai điệu tâm tình
lửa bếp
về khu vườn và những cánh
hoa lan… còn bên này sông
cạnh chân cầu đã gãy
Rồi câu chuyện chiều vàng sóng cơi lên sóng
tháng chín
nỗi lặng im trên từng nhịp heo may
về phía không bờ.

                                                        ĐỖ THƯỢNG THẾ