Còn chi?

|

Còn chi?
mà cứ níu ngày
nỗi đêm chưa trọn
lòng xây xát lòng
giẫm vào mảnh vỡ long đong
nghe sâu vết cứa
từ trong tiếng cười
Còn chi?
chút phận hình người
ào ào gió cuốn
đâu đời?
đâu ta?
tưởng rằng một bước đi xa
nào hay nặng trĩu
quay ra quay vào
Còn chi?
hồn phách tầm phào
dăm ba chữ
để mà rao bán mình...
thôi thì
mai sẽ làm thinh
nghe dông bão nổi
bên tình
bên ơn...

             NGUYỄN THÀNH GIANG