Còn đôi ngày nữa

|

chân ngày ở phía chân mây
chân người còn mãi đông tây chưa về
mưa chiều rả rích chợ quê
gà kêu lợn éc tứ bề gọi giêng
khói lưu trên mái tiền hiền
lá cờ ngũ sắc đang nghiêng ngả cười
đã quên cái rét tháng mười
những chai rượu gạo trêu ngươi hiên nhà
gọng dù trong nách ông già
nhìn trời mưa chỉ biết là trời mưa
chân đi từ sáng đến trưa
từ trưa đến tối vẫn chưa tới nhà
tháng giêng phía trước đấy mà
bước qua tháng chạp giỗ bà, giỗ ông
ai đem mạ cấy trên đồng
cái màu xanh đuổi gió đông lên trời
có người nhặt nắng đem phơi
củ hành củ kiệu nằm chơi sân nhà
cún con tập sủa người qua
còn đôi ngày nữa sẽ là tuổi xuân.

                                                      NGUYỄN TẤN SĨ