Cơn mưa sau cùng

|

thoáng cơn mưa sau cùng
lổ đổ con đường cỏ mớ
nhịp cầu và những tàn cây
lặng im day dứt
còn đó đôi cánh thời gian
vỗ tình ca
ngả mây chiều bát ngát
bao mỏi mê bên trời
nuôi lớn giọt mưa mất ngủ  
nhói hơi thở về nhau
ngực tràn cơn tầm tã
lời tươi trong
và giấc mơ dài
dạt qua bàn tay trơn
phiến lá ngày thấm thu
vội vã chân mưa xa vắng
ai tìm về
lịm tuổi thơm.

                                ĐỖ THƯỢNG THẾ