Con về

|

Con về giữa giấc mơ xưa
Ngôi nhà vắng tiếng cơm trưa rộn ràng.
Con về gom kỷ niệm vàng
Đêm ra hong giữa mơ màng cuộc vui.
Con về giữa tiếng cười tươi
Cha đem lấp những ưu tư xế chiều.
Con về lại với nhiễu điều
Nghe như mình vỡ rất nhiều… đã xa.

                                                TRẦN VƯƠNG