Còn vương tóc người

|

Nhiều khi ta muốn quay về
Đường bay lạc lối bốn bề trăng phơi
Vó câu ngựa hí lưng trời
Hồn nhiên mở cửa giao lời tồn vong
Vàng bay mấy thuở phiêu bồng
Với tay ngoài cõi - vô - cùng mù sương
Mười năm quảy dép lên đường
Chín năm đối mặt còn vương tóc người
Rèm hoa lay động ai cười
Giọt sương tương ngộ bên trời bơ vơ
Một đời say nửa câu thơ
Một tờ thu trải mấy bờ mây xa.

                                        HOÀNG QUY