Cong khô lục bát

NGUYỄN TẤN SĨ |

rằm vuông vức mỗi trăng tròn
có đôi tà áo mài mòn gió xưa

anh về tắm gội lần mưa
sen tàn cuối hạ như vừa hồng hoang

da trời tím nỗi luênh loang
rót gì như thể nồng nàn biệt ly

buồn mà chi nhớ mà chi
đêm qua trót đã xuân thì bay theo

ở đây hạt bụi cũng nghèo
thương vành trăng nhạt đuối theo tháng ngày

bờ mi chạm chút gì cay
bờ môi hoang dã cuộc say chân trời

rã rời mỗi một rong chơi
ngày thơ phổ nhạc không lời cong khô

ai đang khúc hát hồ đồ
mùa đang chín đỏ ngựa thồ chơi vơi.