NGUYỄN QUANG VIỆT |

Em nắm tay anh nơi con đường vắng
Phố Hoàng Diệu qua Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hồ Tây, Trấn Vũ
Nắng trong cây vàng xanh hai lối
Veo vẻo nền trời vắt trong hoa dại

Xưa cũ một bóng nhìn mở ra
Chiều chậm xa em qua lối nhỏ
Hà Nội mùa thu bóng mây tóc xõa
Hương cốm hương sen ngăn ngắt phố dài

Em qua Long Biên nghe quen mà lạ
Heo may về mùa đã cũ vắng nhau
Xao xác vương nét cười bảng lảng
Bóng con đò thoáng trôi xa

Mùa lại qua cứ nôn nao ký ức
Muốn nắm tay nhau giữ hương quen còn lại
Hà Nội thì xa còn em gần đây quá.