Cù Lao Chàm

|

Anh đã hẹn da nâu và nắng
Mắt cù lao đăm đắm khơi tình
Anh đã hẹn những lần ra đảo
Gửi dấu yêu biêng biếc Bãi Làng
Anh đã hẹn với người ở đảo
Yêu thương hơn người lính xa nhà
Những khói bếp nhớ thương về mẹ
Da diết ơi một mái tóc thề…
Đêm ở đảo nghe bồi hồi sóng gió
Thổi căng tràn ký ức ngàn năm
Vết di chỉ những con thuyền đắm
Như đền đài thành quách thuở vàng son
Đêm ở đảo nghe cù lao thức
Tiếng dế gáy khan một góc biên thùy…

                                       VÕ VĂN TRƯỜNG