Cuối chặng đường hoa

|

Đi tìm - đi tìm nhau
Bao mùa cây thay lá
Gió vẹt mòn sườn non
Bụi thời gian lả tả…
Con đường đã dày những dấu chân chim
Hiu hắt
vàng phai
tầng tầng lá đổ
Như thể cùng chia nỗi buồn cổ độ
Lá cuốn theo ai mỗi bước chân tìm
Một chút mù sa
một cõi vắng im
Khi cửa rừng kia một lần khép lại
Cái hẹn vô cùng dễ đâu tìm thấy
Bên suối đào hoa khan tiếng gọi người …
Khu vườn tình yêu lỡ nát câu cười
Lỡ một lần thôi
trăm năm xa biệt
Tôi mù tối
Em ngọc ngà thanh khiết
Khi nhận ra thì chung đụng niềm đau
Đi tìm – đi tìm nhau
Tóc xanh lùa mây trắng
Tình rơi vào tịch lặng
Nên suốt một đời
tìm…

                                                            H.MAN