Cuối đông

|

khu vườn râm mát
rơi
vài giọt nắng
dưới nền
chó con nằm tĩnh lặng
không nghĩ gì cả
ôi khi chúng ta mơ màng huyễn hoặc
nằm dưới nền tĩnh lặng
không nghĩ gì cả
bình an trong suốt
cái đẹp giản dị
rơi và nằm
vài giọt nắng mông lung.

                                HUỲNH MINH TÂM