Cuối mùa hoa cải

TRẦN VĂN THIÊN |

Cuối mùa hoa cải vấn vương
Tìm trong miền gió dư hương lỡ làng
Chạnh lòng sóng vỗ đa mang
Triền sông hoa cải võ vàng giấc mơ

Thuyền neo bến lạ xa mờ
Phân ly nỗi nhớ đôi bờ quạnh hiu
Mắt sông vời vợi bóng chiều
Gửi người niệm khúc dặt dìu phai phôi

Cuối mùa ong bướm lẻ loi
Mơ hồ ngoảnh mặt xa xôi lối về
Mai rồi qua hết cơn mê
Làm sao gặp lại triền đê cải vàng?

Gió lạnh ru những dở dang
Còn ai gom chút cũ càng ngày qua
Bâng quơ níu ánh chiều tà
Dùng dằng hư ảo màu hoa cuối mùa…