Đã thu

|

Con đường bỏ mặc anh đi
Cây mồ côi lá đang trì trệ thu
Mai ai dẫn dụ sa mù
Vẽ lên mặt đất lời ru đục ngầu
Biết đâu là bến giang đầu
Đời nuôi hai ngả khác nhau: vui, buồn
Thu treo trên cánh chuồn chuồn
Bay cao, bay thấp, bay luôn... không về...
Một trời mây bóng mộng đè
Vầng trăng khi tỉnh, khi mê để rằm
Cây đa thằng cuội băm vằm
Em mùa thu gởi xa xăm làm gì
Cũng đành một thuở cuồng si
Cây đang trút lá hèn gì... đã thu.

                                          NGUYỄN TẤN SĨ