Dạ thưa

|

thưa con đường
thưa hàng cây
thưa vầng trăng khuyết
thưa mây
thưa trời
dạ thưa em của tôi ơi
vòng tay
anh nói một lời rất yêu
rượu trăm năm
rót vào chiều
lắc đầu
em nói một điều dễ không
ngày mai
cạn lạch khô sông
tròng trành nhan sắc
hoài mong tiếng “ừ”
cây vô tư
cỏ vô tư
gọi tên ta
đã  từ trăm năm rồi.

             NGUYỄN DŨNG