Dặm chiều

|

Linh Ứng dặm chiều loãng tím
bờ hoa lau trắng
sương buông
quang quác quạ kêu phía biển
lặng im lời đá
vô thường
một góc trời như xa vắng
mùa thu lằng lặng rơi rơi
nắng tắt màu mây như khói
lửa lòng nguội gió đơn côi
đã qua một thời chiến trận
tìm về cửa Phật riêng tư
cô gái ngày nào gùi đạn
tuổi xuân còn nét chưa mờ
tiếng mõ từ bi bái vọng
không có rạ, rơm đèo bòng
gói ghém vào đời thường nhật
nam mô, sắc sắc không không .

                                                    NGÂN VỊNH