Dan díu với đại ngàn

|

Về nằm nghe rừng hát
Tiếng hát của hoang vu
Về nằm nghe gió gọi
Tiếng mơ hồ mong manh.
Về ngủ vùi trong mây
Nghe thiên thu lặng lẽ
Về ngủ vùi trong lá
Nghe buồn giăng núi đồi.
Ngày ta bỏ phồn hoa
Về dan díu đại ngàn
Ta thấy mình bé nhỏ
Giàu có chấp nhân gian.
Người thương dựng lều hoa
Ta về chung mộng ước
Tiếng chim yêu ríu rít
Gọi nhau về hoang vu.

                    HUỲNH THU HẬU