Dáng nâu

PHẠM THỊ ĐIỂM |

Tôi về thăm cánh đồng nâu
Một thời cha với con trâu đi cày
Lưng mẹ cõng cả đám mây
Cõng mưa, cõng gió, cõng ngày rét run

Thò tay lần bắt dế giun
Bắt con cá nhét rúc bùn da trơn
Sợ con rắn nước chờn vờn
Sợ tia chớp, sợ lũ nguồn quét ngang

Đêm qua lần giở từng trang
Ngập tràn hè với bạn làng dáng nâu
Dòng sông và cả bầy trâu
Chị hai tóc mượt gội đầu nắng trưa

Người đi lâu rứa về chưa
Nồi canh cá lóc năm xưa thơm lừng
Mùa sen nở khắp Bầu Đưng
Nhớ chi nhớ lạ - rưng rưng nụ cười!