Đằng sau mùa hạ sẽ là...

|

Tự nhiên cây phượng bỗng già
tiếng ve ngày nọ chỉ là hư không
Gió như thể thuở chưa chồng
cứ hây hẩy thở qua sông điệu đàng
Lá hàng cây muốn nhuốm vàng
cơn mưa cuối buổi mơ màng nẻo xa
Mùa thu về ở sân ga
tôi làm con sóng vỗ xa xôi.
Chờ...
Chợt nghe chữ nghĩa câu thơ
như mây bàng bạc ầu ơ ru chiều
Trên lưng chừng một cánh diều
tuổi thơ qua biết bao nhiêu là buồn
Chuồn chuồn bay thấp,
chuồn chuồn
bay cao hơn nữa
nắng ruồng rẫy thu
Hôm qua có chút sương mù
lắng nghe góa phụ hát ru đời mình
Biết rằng... Nhưng hãy làm thinh
kẻo thu đứt chỉ sợ tình luồn kim.

                                             NGUYỄN TẤN SĨ