Dâng tặng em

|

Anh muốn hái cả mùa xuân lộc biếc
Dâng tặng em thao thiết những nồng nàn.
Và hoa xoan nở tím ngay đầu ngõ
Hoa nói gì trong gió cứ nao nao.
Mùa xuân ấy vẫn mưa xuân lất phất
Vẫn nụ cười chở cả những miền yêu
Anh gói lại giấu vào tim chẳng nói
Để bây giờ loạn nhịp nhớ ngày xưa.
Ôi cái thuở hồn nhiên và lãng đãng
Câu thơ tình viết vội chẳng kịp trao
Lời chưa nói, mắt môi thì lên tiếng
Em hồn nhiên, tim anh chẳng bình yên.
Anh muốn hái cả mùa xuân lộc biếc
Trao tặng em thao thiết những nồng nàn
Lời nói thật hơn trăm ngàn sự thật
Em mỉm cười, tim tím cánh hoa xoan.

                                                                   TỪ DẠ LINH