Đảo Đá Thị

PHẠM ĐƯƠNG |

Đá Thị tròn như quả thị của bà

để đỡ nhớ quê lính đặt tên cho đảo

sống ở đây bốn mùa đều như bão

mười mấy anh em quần tụ tựa tổ chim

một dải san hô khi nổi lúc chìm

nhưng có lính, đảo lúc nào cũng nổi

khi có lính mỗi chiều lam ngọn khói

bếp giữa trùng khơi mà ngỡ quê nhà

giục mặt trời lên vẫn quen thuộc tiếng gà

chỉ thiếu cô Tấm mỗi buổi mai bước ra từ quả thị

thiếu đủ thứ nên không còn thấy thiếu

cũng chẳng thừa những khuôn mặt thân quen

ở ngoài kia tàu lạ vẫn rập rình

chúng thèm phá cái tổ chim kia biết mấy

nhưng Đá Thị chỉ thơm cho những đứa con giữ đảo

chúng bay vào đây, thị sẽ hóa thành bom!