Đặt chỗ cho tháng sáu

|

Có một chiều câu thơ đi lạc
như em vừa tuột khỏi vòng tay
ngồi khoanh ngực giữ con tim trật nhịp
tiễn tháng Năm về phía mấy cơn say
Tháng Sáu ùa về nhặt cọng nắng trên tay
nghe buôn buốt lên màu da thịt
hè nhướn qua thêm một mùa khánh kiệt
ơn cơn dông buồn ban phát mấy giọt yêu
Có một lần nắng rớm lên chiều
gió cơ nhỡ bỏ chân trời xô lệch
mây di trú trong mắt người mỏi mệt
phút chậm tay chẳng kịp vuốt mặt cho ngày
Tự dặn lòng ráng giữ lại chiều nay
nơi vết nắng chém ngang vùng trời cũ
phiền thời gian hãy tìm nơi lánh ngụ
góc buồn của tôi ai đã đặt chỗ rồi.

                                                  HOÀNG THÁI