Đêm mơ một khúc sông quê

|

Có mưa ở phía chân đồi
Áo tơi mẹ gánh một trời lênh loang
Nhọc nhằn ai gỡ từng trang
Nghe mưa như thể đi ngang kiếp người.
Có mưa ở chỗ ta ngồi
Vầng trăng xẻ dọc làm đôi lá trầu
Đêm nằm mơ phía ngõ sau
Ễnh ương khóc những ngày đau tháng buồn.
Có mưa ở phía cánh chuồn
Nỉ non như ngọn bấc luồn rào thưa
Mơ gì một khúc sông xưa
Như là dáng mẹ chợ trưa chưa về.
Có mưa ướt vội câu thề
Rằng em mười tám chưa hề yêu ai
Rằng tôi hết nửa đời trai
Sông quê tôi nợ một hai lần đò...

                                    ĐỖ HOÀNG TÂM