Đêm nghe hát ru con

|

Thì thầm tiếng mẹ ru con

Đêm nghiêng cánh võng xô mòn tháng năm

À ơi! “Bên ướt mẹ nằm...”

Mưa hay nước mắt giọt đằm đằm tuôn...

Từ tôi nước bỏ xa nguồn

Từ tôi dáng ngựa đầu truông cuối đèo

Bỏ quên bên bếp lửa nghèo

Những hòn bi đất... trong veo tuổi mình

Ngẩn ngơ bắt bóng thả hình

Mà đem đổi chút hư vinh giữa đời

Đêm sâu thẳm tiếng ạ ời

Nhói trong da thịt những lời mẹ ru

Lạnh mình - tiếng vọng thiên thu

Khẳng khiu bóng mẹ trong tù mù sương

Nao lòng một nén tâm hương

Thắp lời ru cũ mà thương tiếc người...

                                                                   H.MAN