Đêm phố cổ

|

Đêm phố cổ
Trăng lên
Sông Hoài như ngừng trôi
Tiếng thời gian nhẹ như hơi thở.
Đêm phố cổ
Sóng sánh trăng
Bảng lảng sương khuya
Nhịp đều vó ngựa
Đêm phố cổ
Gió về len lén
Rung rinh buông rèm
Cửa Đại điềm tĩnh sóng
Đêm phố cổ
Bồng bềnh nhịp thở
Cho ta quay về
Miền cổ tích
Đêm phố cổ
Thời gian ở lại
Như chìm vào
Sonate dưới trăng…

                      TRƯƠNG MINH THẮNG