Đi qua

|

Qua sông ngước mặt nhìn trời,
Mây trôi bất chợt, nụ cười nào hay.
Mắt môi nghiêng xuống sông đầy,
Giọt mưa đi lạc tựa tay vai cầu.

                                              NHẬT UYỂN