Điểm danh xuân

|

Trỗi lên giọng hoan ca của tết
Mở lòng nghe đông bắc gió giao mùa
Rêu đà chín tường vôi xanh như thể
Giá là em anh sẽ chẳng theo chồng
Con xít hát bài ca tang bồng
Mùa xuân điểm danh đào mai hồng lan cúc
Còn vọng lại tiếng tò he xé ngực
Đêm rung rinh xuống giọng trống chầu
Những nhành xuân đâm chồi về đâu
Lời trừ tịch ra giêng là quên hết
Trời mưa xuống gội lòng ba mươi tết
Tờ lịch qua đêm ai nhắc lại tên mình
Đêm bập bùng vàng mã gởi vô minh
nghe vó ngựa. Về dinh là rơi lệ
Đâu khói bếp chuyện đời thâu đêm kể
Bánh tổ cười bánh tét cũng reo vui
Những ngày xuân như lộc cũng đầy vơi
Lòng trắc ẩn ngày qua và mốt nọ
Thời gian gọi mà như không như có
Mơ đình tiền hửng nắng nhất chi mai

                                            NGUYỄN TẤN SĨ