Diều

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

ánh bụi thời gian
hồn bóng mây vàng
cánh chim mơ tưởng
phất!...

lên cao lên cao
gió rỡ ràng
nắng rỡ ràng
bày phơi tha hồ chớp xanh chớp đỏ

tầng không tầng không
vi vút giấc mơ phụng hoàng
chữ trần ai bồi như lông vũ
cao xanh đọc

ngày gọi lên cao bổng
lấp chập chùng thị phi
dung dăng mãn cuộc
sợi lèo ơi… vẫn ngắn

mắt trố cao ba mí
chi chít chuồn kim bừa bộn lúa khoai cỏ dại
ngực cung ba gang tay
trương nước nâu phèn và hơi đất…