Điệu đàng nhành mai

BÍCH NGA |

Đi tìm trăng rơi phố biển

đường về hồn hậu Tam Thanh

sóng reo từ ngàn khơi vọng

vỗ về ngọt lịm bờ xa

bầy sẻ chuyền cành ríu ran

nghiêng nghiêng cánh mỏng ra ràng

trinh nguyên sớm mai đáy nước

một bờ trăng cứ long lanh

đi tìm trăng rơi phố thị

mây che phiến mỏng chân trời

nghiêng đêm nghe lòng bối rối

chân cầu nước chảy chia đôi

dường như đàn sếu qua sông  

trên lưng cõng sợi tơ vàng  

điệu đàng nhành mai trước ngõ

rộn ràng xuân mới vừa sang