Điệu ru buồn

|

Mang bình minh thả lên cồn cát
nghe rưng rưng đá lệ rơi dòng
chân lút cỏ tình về bỗng lạ
bởi xưa rồi buổi ấy qua sông…
Muốn gom hết gió chiều ngày em tới
tóc hồn nhiên bay phả cánh đồng sương
dẫu có thể còn không  hương mùa cũ
môi thơm nồng lìm lịm lũy làng xanh
Từ bao giờ day dứt nhớ quên
khi con nước đổ ròng qua bến khác
ngày vẫn thế và mỏi đêm trăng mọc
thả vu vơ bên liếp cửa mơ màng
Có nhiều khi ngoảnh mặt trước hoàng hôn
dù cửa biển vẫn lật tung sóng trắng
bạt ngàn gió rủ rê lời phỉnh dụ
thì cớ chi, em  hối hả điệu ru buồn…

                                                   MAI THANH VINH