Đoản khúc xuân

|

Gió xuân gọi em từ bốn phía
Lòng tinh khôi như thuở tóc xanh thề
Mắt biêng biếc tình xuân muôn nẻo nhớ
Một khoảng trời ong óng tháng Giêng ơi…

                                   HUỲNH THU HẬU