Độc hành

NGUYỄN MINH HÙNG |

                                  Gửi Trương Văn Quang (*)
Bên lòng vọng một cố nhân
Không Dương Tử không hoa xuân giang đầu
Trời không gieo cánh chim sầu
Mưa không treo hạt trên màu liễu dương…
Hai lối rẽ một ngả đường
Hai mặt giấy lỡ hai chương viết nhàu
Đi nhen lửa giữa đêm sâu
Củi khô mưa ướt bạc màu áo xanh.
Tiếng rên giữa cuộc độc hành
Bóng con ngựa hí bên thành đá rêu
Gió cao đặt bẫy cánh diều
Sợi dây mặt đất bóng chiều lãng quên …  
Nhớ hoài một nỗi… Không tên!
Biết sau lưng nước sông lên mắt người…

NGUYỄN MINH HÙNG
(*) Nhà giáo ưu tú Trương Văn Quang, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tam Kỳ.