Dốc nắng

|

Ta lên một dốc nắng hòn Lao
Thương em đời lận đận
Biển vẫn gọi những chuyến tàu xanh mãi
Đã bao lần mòn vẹt gót chân son
Nắng đổ xuống
Hoa rừng nở trắng
Những khỉ mẹ ôm con bên sóng
Ta lỡ một bữa mây xe tóc
Em một đầu bến cuối đầu nương
Rau nhàu đắng đót niêu cơm trắng
Mắt lưới quầng thâm bận gió gào.

                                        HUỲNH MINH TÂM