Đôi bờ

|

Con sông nước mênh mông
chia đôi bờ xa cách
Em ở bên kia sông
làm sao em qua được
Không một chuyến đò ngang,
chiếc cầu chưa ai bắc
Dòng nước chảy miên man
có khi trong khi đục
Em dang dở chuyến đò, lòng em đầy nước mắt
Anh ở bên này sông, lội qua dòng đuối sức
Anh làm sao qua được nơi ấy –
bến bờ em
Anh làm thơ tặng em
thả theo con thuyền giấy
Như tâm tình anh vậy…
những nét chữ ướt nhòe
Bờ em, em có nghe tiếng thơ anh rưng rức
Bờ anh hoa trái ngọt lại thiếu
bàn tay em…

                                                                    TRẦN VĂN THỌ