Đôi cánh

|

Tôi theo thuyền về nơi Cửa Lở
Cơn mơ bay lốm đốm mặt mình
Viễn cảnh chạm Cồn Si, xòe đôi cánh
Cứ chập chờn trong đáy mắt thời gian
Tôi cùng thuyền trôi về phía ấy
Bao bãi bờ vẫy mỏi mùa vui
Trường Giang mở đời ra gặp biển
Biển mù khơi không chịu để sông về
Từ Cửa Đại anh qua, từ An Hòa tôi tới
Ngày mặn mòi lại với vuông tôm
Thì trách chi triều xuống vội vàng
Tình mắc cạn bên hàng dừa Tam Hải
Cửa Lở gọi ai mà rời rạc giọng
Phù sa bồi lên những tiếng thì thầm
Con nước đến triệu lần chưa biết lạ
Nỗi niềm nào vừa dòa sóng trong tôi.

                                      NGUYỄN TẤN CẢ