Đón xuân quê hương

|

(QNO) - Tết này ăn tết ở quê
Mọi điều còn thiếu đừng chê hỡi mình
Hai lăm năm chẵn phiêu linh
Tha phương cầu thực nặng tình cố hương

Nay về ký ức vấn vươnNhớ thời thơ ấu dặm đường bao laBàu Đưng, Bàu Ý, Chà Là…Nuôi ta khôn lớn đậm đà khó quênNúi sông tròn phận đáp đềnBút nghiêng dang diếu cung tên giả từMẹ già chờ đợi trầm tưXuân này sum họp nghe như mộng vềTết này ăn tết ở quê Làm heo, nấu bánh bộn bề ngày xuânLão non xấp xỉ lục tuầnBốn đời cố chắt đón xuân quê nhàLÊ HOÀNG LINH