Dòng sông và bầu trời

|

Dòng sông và bầu trời
Khi đứng trên bờ nhìn xuống dòng sông
Ta sửng sốt trước sắc màu kỳ diệu
Riêng dòng sông suốt đời không hiểu
Màu xanh kia sông mượn của bầu trời

Hạt thóc
Tôi tung vào đời những câu thơ
Như người nông dân tung trên đồng nắm thóc
Hạt thóc hẹn một mùa gặt hái
Câu thơ tôi giờ đang ở nơi đâu?

Ngọn đèn
Trái tim như một ngọn đèn
Đã thắp đến tận cùng ánh sáng
Tận cùng niềm vui
Tận cùng cay đắng
Vẫn khát khao cháy đến ngàn năm.

                                                   PHAN CHÍ THANH