Dư âm

BÍCH NGA |

mai người xa biết còn nhớ hay quên
khúc ca xưa rộn ràng phố biển
ngàn năm sau chắc gì lưu luyến
khi một mình nghe sóng vây quanh?

mai người xa chim trở về ngàn
đôi cánh nhỏ cuối trời hót mỏi
tiếng thê thiết mịt mờ sương khói
mây đầu sông mây cuối sông trôi

mai người xa ta dừng lại bên đời
chọn một góc dối lòng huyễn mộng
thôi từ em thuyền quyên áo mỏng
thôi từ người lữ thứ quan san

mai người xa ta về xứ thâm trầm
đốt mộng mị tàn tro mùa trăng cũ
cho xưa sau ân cần thôi cũng đủ
một đóa tình thơ. Dư âm thôi.