Dưới hiên mai

|

Hiên mai, cọng khói dẫn đường
gió muôn ngọn thổi bấc luồn qua tim
vàng hoa cúc
mộng cố viên
sương lam giăng mắt bóng chìm người xưa
Mùa xuân,
em kịp về chưa?
hỏi như gởi gió thổi qua ngàn trùng
Ngồi nhen nhúm lửa trong vườn
mộng bay theo khói quá chừng em ơi
than hồng ở lại cùng tôi
đỏ như má thắm đốt trời thanh tân
Thềm xuân, vọng tiếng xa xăm
vàng bao nhiêu lửa cũng ngần đó thôi
Ngày này, ngày ở cùng tôi
có hư ảo cũng bóng đời bên nhau
trái tim gieo hạt mùa sau
xin làm cọng cỏ nát nhàu gót son!

                                  NGUYỄN NHÃ TIÊN