Đường về quê mẹ

|

Đường về quê mẹ chiều nay
Cánh hoa bung nở với ngày nắng trong
Con đò nặng nợ bến sông
Phù sa vuốt mặt cánh đồng xốn xang.
Đường về quê mẹ miên man
Tuổi thơ khờ dại rộn vang tiếng cười
Ầu ơ... câu hát ngọt lời
Dắt ta qua những rối bời nông sâu.
Đường về quê mẹ mùa ngâu
Mưa bay ướt cả cơi trầu mẹ têm
Gió lùa day dứt tiếng đêm
Mẹ ngồi khâu lại niềm riêng lưng chừng.
Đường về quê mẹ rưng rưng
Bước chân qua ngõ thơm lừng hương xưa
Ướm trong nỗi nhớ ngày mùa
Ta về quê mẹ
Nghe mưa tự tình…

                                NGUYỄN THỊ VÂN ANH