Duy Trinh

ĐỖ NHỰT THƯ |

Có phải em là Duy Trinh?
Một đời chung thuỷ
Đoàn Quý Phi vương giả
Tơ tằm rút ruột hóa kiêu sa.

Dòng Thu Bồn lũ dữ ngàn năm
Doi đá Chiêm Sơn giữ gìn che chở
Núi Eo dõi mắt nhìn Mỹ Sơn cổ độ
Gửi nhớ thương về cửa Đợi xa mù.

Vùng kinh thành xưa vương khí suy vi
Hồ nhân sĩ rứt ray cương tỏa
Bùi thi sĩ tỉnh điên bất tử
Vẫn giữ mình danh tiếng trung trinh.

Duyên nợ nào ta vương vấn Duy Trinh?
Ngày trở gió nương dâu èo uột
Khí hạo nhiên mờ nhạt
Ta vân vi mong mỏi một Duy Trinh.