Duyên mới

|

Gió về rựng đóa hoàng mai
Trời xanh chao lượn một vài cánh xuân
Gót son thiếu nữ bâng khuâng
Nghe trong lồng ngực rộn mừng tuổi mơ
Buồng tim rạo rực bất ngờ
Ửng hồng đôi má đợi chờ thiều quang…  

                          NGUYỄN MIÊN THƯỢNG