Em

|

Tôi tìm em
trong giấc mơ
chắc rằng em không biết
Em
là mùa xuân
là tình yêu
hy vọng
là vân vân…
của tôi
và của bao người
Em đến
rồi đi
thao thiết
bồi hồi
để lại trong tôi
một trời thương nhớ
để lại nơi này
một trời tơ vương.

                            PHAN CHÍ THANH